Udah 2x ikut Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Sertifikasi Chartered Accountant (CA)-nya IAI. Kesannya: Seru sih, ga capek nulis lagi di kertas berlembar-lembar (pegel tangan). Do: BELAJAR!!!!, ini pasti sih ga ada jalan lain kalo lulus jadi tujuan lu!! Baca soal dengan baik, takut ada...